Hoppa till innehåll

Hur blir Sverige bättre på digital spetskompetens?

Trots en intensiv debatt och många åtgärder för att öka antalet personer med digital spetskompetens kvarstår kompetens- och rekryteringsbehoven på samma nivå som tidigare i näringsliv och offentlig sektor. Kampanjer har genomförts för att öka antalet personer på digitala spetsutbildningar, öka tillgången på fortbildningsmöjligheter inom det vi kallar livslångt lärande och inte minst för att … Fortsätt läsa ”Hur blir Sverige bättre på digital spetskompetens?”

Har Sverige en digitaliseringspolitik?

För några veckor sedan var jag kallad på möte med regeringens digitaliseringsråd, en namnkunnig skara personer med ett uppdrag att vara bollplank till regeringens digitaliseringsminister. Jag har nu haft möjligheten att arbeta med digitaliseringspolitik i tio år. Det var 2012 som IT- och energiminister Anna-Karin Hatt gav mig i uppdrag att leda regeringens digitaliseringskommission och … Fortsätt läsa ”Har Sverige en digitaliseringspolitik?”

Sårbarhet och sanning i kristider

Det sägs att sanningen är det första som går förlorat i ett krig eller en konflikt. Vi har i samband med de senaste dagarnas förskräckliga attack på Ukraina kunnat se hur nyheter snabbt publicerats för att lika snabbt försvinna när de inte kunnat bekräftas. Vi har sett hur information och desinformation kommit att spela en … Fortsätt läsa ”Sårbarhet och sanning i kristider”

Berätta istället hur nöjd du är – med IT

Jag sitter på ett av de få tåg som går mellan Uppsala och Stockholm. Normalt går det åtta till tio tåg i timmen, men nu verkar det gå halvannan timme mellan varje tåg. Frusna växlar, obehöriga på spåren eller växel- och signalfel har vi hört förr, men numera har en ny typ av felkälla blivit … Fortsätt läsa ”Berätta istället hur nöjd du är – med IT”

Är du din e-postadress?

Var ligger då ens identitet? Somliga skulle säga att det är e-postadressen som är ens identitet, särskilt om det är en adress som man haft under lång tid. Jag minns när jag första gången tvingades avskaffa den e-postadress som stod på mina allra första publikationer för att den organisatoriska enheten uppgick i en annan. Jag … Fortsätt läsa ”Är du din e-postadress?”

Digitalisering inom offentlig sektor måste bli bättre

Trots att Sverige och Norge är bäst i klassen när det gäller digitalisering i stort- så är det långt ifrån lika imponerande när det gäller digitalisering inom offentlig sektor. Nu har jag skrivit min första vetenskapliga artikel på mitt hemspråk norska, en intressant erfarenhet i sig. Det var på en inbjudan från Norges tekniske vitenskapsakademi … Fortsätt läsa ”Digitalisering inom offentlig sektor måste bli bättre”