Hoppa till innehåll

En tillgänglig webbplats – en mänsklig rättighet

Från och med den 23 september ska all offentlig service (statliga myndigheters webbplatser) vara tillgänglig enligt ny lagstiftning. Det kan tyckas vara en självklarhet att alla människor, oavsett vilka särskilda behov som föreligger, ska kunna få likvärdig tillgång till digital information och tjänster, men det kommer dock inte av sig själv. Även om digitaliseringen i … Fortsätt läsa ”En tillgänglig webbplats – en mänsklig rättighet”

Fysiskt, digitalt eller hybrid?

Vi lever verkligen i historiska tider. I mars slog den välkända pandemin till med full kraft och vi tvingades att förflytta all vår verksamhet in i det digitala forumet med en rekordkort startsträcka. Från en sen torsdag till påföljande måndag skulle all undervisning flytta in i det digitala. Zoom kom att bli vår huvudsakliga arbetsplats, … Fortsätt läsa ”Fysiskt, digitalt eller hybrid?”

En digitaliseringspolicy för framtiden

Att göra saker på helt nya sätt eller göra helt nya saker. Det är lite av kärnan i KTH:s digitala transformation som ska prägla vår forskning, utbildning och samverkan. Ökad kvalitet och effektivitet i interna processer ingår också i målbilden. KTH:s digitaliseringspolicy, som styrelsen fattade beslut om nyligen, bygger på regeringens digitaliseringsstrategi som arbetar med … Fortsätt läsa ”En digitaliseringspolicy för framtiden”

Digital spetskompetens – den nya renässansmänniskan

Sverige ska vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter, sägs det i regeringens digitaliseringsstrategi. Bristen på digital spetskompetens sägs vara ett av skälen till att vi halkar efter. Men vad är egentligen digital spetskompetens och hur får man det? Infrastrukturdepartementet och utbildningsdepartementet har tillsammans gett Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och Tillväxtverket i uppgift att utreda … Fortsätt läsa ”Digital spetskompetens – den nya renässansmänniskan”

Digitaliseringen och arbetsmiljön

Får du stressymptom av att använda Ladok? Kan man se e-posten som ett arbetsmiljöproblem? Kan otillräcklig digital kompetens kopplas till sjukskrivningstalen? Digitala arbetsmiljöproblem är det nya. Efter att vi studerat fysiska, psykosociala och organisatoriska arbetsmiljöproblem är nu digitala arbetsmiljöproblem det som är i ropet. Men vad innebär det? Digital arbetsmiljö är ”Den arbetsmiljö, med dess … Fortsätt läsa ”Digitaliseringen och arbetsmiljön”

Digitalisering ökar kvalitetstiden med studenterna

Rollen som universitetslärare har varit föremål för mycket effektivisering och rationalisering. Vi förväntas examinera många fler studenter på kortare tid. Det har påverkat den kvalitetstid man får med varje student och minskat tiden för kritiskt tänkande och vetenskaplig diskussion. Kan digitaliseringen kanske vara metoden att komma till rätta med detta? Samtidigt är vi universitetslärare ofta … Fortsätt läsa ”Digitalisering ökar kvalitetstiden med studenterna”