Hoppa till innehåll

Är KTH ett internationellt universitet eller en svensk myndighet?

Efter sex år som vicerektor för globala relationer kan det vara på sin plats med en reflektion kring KTH:s ställning, nationellt och internationellt. Utan att i detalj värdera KTH:s forskning så är det min uppfattning att vi idag, generellt är mer synliga och överlag mer framgångsrika. Vad beror det på? Det är naturligtvis en kombination … Fortsätt läsa ”Är KTH ett internationellt universitet eller en svensk myndighet?”

Den europeiska universitetsstrategin – fokusering eller utspädning?

Att skriva en strategi för något så omfattande som utvecklingen av universiteten i EU är ingen avundsvärd uppgift. Nu har EU-kommissionen gjort ett försök. Den är ämnesmässigt omfattande och känslan är att det mesta finns med. Man frågar sig därför hur inkluderande kan eller bör en strategi vara? Är det en innehållsförteckning eller vägen framåt? … Fortsätt läsa ”Den europeiska universitetsstrategin – fokusering eller utspädning?”

Nordisk samverkan i världsklass

När oron i världen ökar till följd av ökade geopolitiska spänningar och en pandemi leder det inte sällan till ökad protektionism, vilket även spiller över på akademiska samarbeten. Då är nätverken en stärkande och stabiliserande kraft – inte minst Nordic Five Tech. Det nordiska nätverket består av KTH, som är ordförande år 2021/22, Danmarks Tekniske … Fortsätt läsa ”Nordisk samverkan i världsklass”

Internationella studentutbyten lika viktiga efter pandemin

Pandemin har i många avseenden drastiskt förändrat universitetens förutsättningar. Vi har alla vant oss vi olika programvaror för undervisning online, för möten och för konferenser. I många avseenden har det fungerat bra även om den länge rådande entusiasmen dämpats något och längtan efter fysiska möten ökat. När det gäller internationella studenter och studentutbyte är bilden … Fortsätt läsa ”Internationella studentutbyten lika viktiga efter pandemin”

Innovation i allt större fokus när universitet jämförs internationellt

En alltid relevant fråga är vad ett universitet med högt anseende mäts på. Forskning och utbildning är universitetens huvuduppgifter och naturligtvis det som först jämförs. Samverkan är något vi gärna lyfter fram i Sverige, inte minst från politiskt håll. Ett väldigt vanligt påstående brukar vara att man vill att universiteten ska öka nyttiggörandet av framförallt … Fortsätt läsa ”Innovation i allt större fokus när universitet jämförs internationellt”

Dubbel eller gemensam examen öppnar många vägar

 I slutet av 2020 examinerades de två första doktoranderna som får en doktorsexamen gemensam för KTH och Nanyang Technological University (NTU) i Singapore. En av studenterna har KTH som hemuniversitet, varför proceduren i huvudsak följde KTH:s ordning. Den andra doktoranden har NTU som hemuniversitet och där sker examinationen efter deras ordning. KTH har ett ökande … Fortsätt läsa ”Dubbel eller gemensam examen öppnar många vägar”