Våga mötas mer digitalt

Kommer vi någonsin att få tillräckligt bra kvalitet i mötet på distans? Går det att ha ett väl fungerande videosamtal eller möte on-line? Mängden system är stor och kräver varierande insatser för installation, uppkoppling eller genomförande. Sedan finns ofta mycket mer att önska vad gäller samtalets kvalitet; fördröjningar i dialogen, rundgång, brister i bandbredden med … Fortsätt läsa ”Våga mötas mer digitalt”

Jan Gulliksen om digitalisering

Vicerektor för digitalisering och professor i Människa-datorinteraktion På den här bloggen kommer jag att skriva om digitaliseringens transformerande kraft och hur den påverkar utbildning, forskning, administration och samverkan både inom universitetet och i det omgivande samhället. Genom digitaliseringen har en helt ny värld öppnats upp där vi arbetar, undervisar och forskar på helt nya sätt.