Hoppa till innehåll

En strategisk syn på digitalisering

Universitet och högskolor måste som sektor bli mycket bättre på att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Det är en sektor som präglats av stor konservativism och samtidigt stora behov av att bli bättre på att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Se hur vi gjort på KTH. Den 22 november beslutade KTH om sin digitaliseringsstrategi. Den … Fortsätt läsa ”En strategisk syn på digitalisering”

I höga träd kan det vara svårt att nå lågt hängande frukt

Reseräkning? Åh, nej. Systemet är så komplext att man behöver direkt stöd för att göra den. För min senaste ganska komplicerade resa har jag nu lagt ned 18 timmar och jag är fortfarande inte i mål – för att inte tala om all den tid som chefer och ekonomiadministratörer lagt på att hjälpa mig. Hur … Fortsätt läsa ”I höga träd kan det vara svårt att nå lågt hängande frukt”

Digitalisering för ökad demokrati

Så har vi då äntligen ett slutgiltigt valresultat och oavsett hur valdebatten och valet gått till kan man konstatera att digitaliseringsfrågorna återigen lyst med sin frånvaro. Digitalisering har knappast nämnts i debatten, det är inte en politisk stridsfråga, men ett område som är extremt viktigt där Sverige tappar mark. Ett område där vi inte på … Fortsätt läsa ”Digitalisering för ökad demokrati”

Alltid på användarnas sida

Synen att digitalisering i allra högsta grad också är en arbetsmiljöfråga och inte bara en teknisk fråga glädjer mig mycket. Arbetsmiljön lyder under arbetsmiljölagen och följaktligen kan man även använda arbetsmiljölagens vägledning för att också styra digitaliseringen rätt och att vi även får en digital arbetsmiljö som är användbar, effektiv och inte utsätter användaren för … Fortsätt läsa ”Alltid på användarnas sida”

Hur blir Sverige bättre på digital spetskompetens?

Trots en intensiv debatt och många åtgärder för att öka antalet personer med digital spetskompetens kvarstår kompetens- och rekryteringsbehoven på samma nivå som tidigare i näringsliv och offentlig sektor. Kampanjer har genomförts för att öka antalet personer på digitala spetsutbildningar, öka tillgången på fortbildningsmöjligheter inom det vi kallar livslångt lärande och inte minst för att … Fortsätt läsa ”Hur blir Sverige bättre på digital spetskompetens?”

Har Sverige en digitaliseringspolitik?

För några veckor sedan var jag kallad på möte med regeringens digitaliseringsråd, en namnkunnig skara personer med ett uppdrag att vara bollplank till regeringens digitaliseringsminister. Jag har nu haft möjligheten att arbeta med digitaliseringspolitik i tio år. Det var 2012 som IT- och energiminister Anna-Karin Hatt gav mig i uppdrag att leda regeringens digitaliseringskommission och … Fortsätt läsa ”Har Sverige en digitaliseringspolitik?”