Hoppa till innehåll

Horizon Europe ger stora möjligheter för forskare

KTH är och har varit framgångsrikt inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, exempelvis har vi deltagit i flest antal projekt av svenska universitet och högskolor. EU är en viktig aktör inom samtliga av KTH:s forskningsområden. Vi satsar idag på rekrytering av spetskompetens genom EU:s ramprogram, där KTH har visat sig vara en attraktiv arbetsplats … Fortsätt läsa ”Horizon Europe ger stora möjligheter för forskare”

Centrumbildningar – om konsten att arbeta ihop

På KTH har vi en mycket stor forskningsverksamhet som bedrivs i formen av Centrumbildningar. Det är en strukturerad form av samarbete mellan akademi, industri och samhälle för att fokusera på ett specifikt problemområde. Långsiktig och ofta en relativt stor finansiering möjliggör kompetensuppbyggnad och kritisk massa inom områden där det krävs kompetenser från många olika håll. … Fortsätt läsa ”Centrumbildningar – om konsten att arbeta ihop”

Kvalitet och utveckling går hand i hand

Hur blir ett universitet ständigt bättre? Hur höjer vi kvaliteten?  För att vara ett internationellt konkurrenskraftigt universitet krävs ett ständigt pågående arbete för att utveckla verksamheten, upprätthålla hög kvalitet och samtidigt förnyas. Vi som är forskare är vana vid att ständigt granskas; inför varje publicering av forskningsresultat, vid varje karriärsteg, när vi söker finansiering för … Fortsätt läsa ”Kvalitet och utveckling går hand i hand”

När ett forskningsområde hamnar mellan stolarna

Vart fjärde år är det dags att göra inspel till regeringens forskningspolitik. Det kan ge resultat. Ett exempel på förändring som kom efter KTH:s förra inspel 2015 var att lagen ändrades så att tiden för meriteringsanställningar förlängdes från fyra till sex år. Vi valde denna gång att inte lyfta fram så många specifika forskningssatsningar, då … Fortsätt läsa ”När ett forskningsområde hamnar mellan stolarna”

Annika Stensson Trigell om forskning

Vicerektor för forskning och professor i fordonsdynamik På den här bloggen kommer jag att skriva om forskningssamarbeten, dess finansiering och vikten av samarbeten med andra forskare och det omgivande samhället. Dessutom om forskningens betydelse att alltid ifrågasätta, hitta lösningar och enträget testa gränserna för vad som är möjligt.​