Hoppa till innehåll

KTH campus kan bli living labs

KTH:s hållbarhetsmål för forskning är tydliga: Vi behöver göra fler strategiska satsningar inom området och vi behöver skapa nya möjligheter för tvärvetenskaplig forskning och utbildning med hållbarhetsfokus. Dessa satsningar måste dessutom synliggöras och göras tillgängliga. Ett spännande nytt samarbete som kommer att bidra till att synliggöra forskning och utbildning för hållbar utveckling har därför inletts … Fortsätt läsa ”KTH campus kan bli living labs”

En viktig vecka för klimatet

Först högsta betyg på miljörevisionen och sedan en utmärkt placering i Times Higher Education Impact Rankings under en och samma vecka. Sammantaget visar detta att KTH på allvar lever upp till målet att vara ett ledande tekniskt universitet för klimatomställning och ett klimatneutralt samhälle. KTH:s verksamhet är som många vet miljöcertifierat enligt den internationella miljöledningsstandarden … Fortsätt läsa ”En viktig vecka för klimatet”

Tio år med fokus hållbar utveckling

Man kan säga att KTH:s nuvarande miljö- och hållbarhetsarbete startade 2010. Då gjordes en utredning som konstaterade att det fanns ett stort behov av att utveckla arbetet. I den forskningsutvärdering som gjordes 2012 drog man också slutsatsen att KTH behövde stärka integreringen av hållbar utveckling i forskningsbasen. Också i den utbildningsutvärdering som gjordes 2013 konstaterade … Fortsätt läsa ”Tio år med fokus hållbar utveckling”

Fem år sedan Paris-avtalet

Alla vi som lever nu kommer att vara med om stora förändringar. De studenter vi utbildar på KTH kommer att hantera de förändringar som klimatutmaningarna innebär i hela sina yrkesverksamma liv. De kommer att arbeta både med att minska utsläppen och att anpassa samhället till de klimatförändringar som kommer att ske även om vi når … Fortsätt läsa ”Fem år sedan Paris-avtalet”

Smart teknik kräver smart politik

Över hela världen pågår en fortsatt urbanisering. Det innebär utmaningar för att nå de globala hållbarhetsmålen och Paris-överenskommelsen om att begränsa klimatförändringarna. Ny smart teknik öppnar enorma möjligheter, men det räcker inte. Den måste  kombineras med smart politik. Förnybar energi blir allt billigare. Det gäller också batteripriser vilket ger större möjligheter för energilagring och för … Fortsätt läsa ”Smart teknik kräver smart politik”

Utsläpp av växthusgaser minskar

Utsläppen av växthusgaser från Sveriges ekonomi sjönk med 8.1 procent första kvartalet 2020 jämfört med första kvartalet 2019. Det är en positiv nyhet som kom förra veckan. Minskningen i utsläpp på cirka 8 procent per år, är ungefär den minskning som Sverige behöver ha varje år för att nå klimatmålen. Den här statistiken visar på … Fortsätt läsa ”Utsläpp av växthusgaser minskar”