Hoppa till innehåll

Har du hört om det läckande röret?

Det finns en ofta använd bild inom EU av hur det akademiska systemet fungerar utifrån ett könsperspektiv. Bilden kallas det läckande röret, eller the leaky pipeline. Den är skapad utifrån fakta under den senaste 20-årsperioden om hur könsfördelningen förändras över tid inom universitetsvärlden. Könsfördelningen är numera ganska jämn inom en stor del av universitetsutbildningarna. Det … Fortsätt läsa ”Har du hört om det läckande röret?”

Kunskap på djupet?

Hur ser våra föreställningar om kunskap ut? Jag har observerat frågan ur ett särskilt perspektiv under arbetet med att integrera JML-kunskap (Jämställdhet, Mångfald och Lika villkor) i vår grund- och forskarutbildning på KTH. I diskussioner om utbildning och lärande dyker ord som grundläggande, breddad eller fördjupad ofta upp i beskrivningar av olika slags kunskapskrav. Många … Fortsätt läsa ”Kunskap på djupet?”

Värdegrund i verkligheten

Vem ska se till att den värdegrund som formulerats i styrdokument verkligen efterlevs? Vem ska tolka formuleringarna? Och hur går det till när värdegrunden får betydelse på riktigt? Under det senaste halvåret har jag pratat med andra om hur de tänker kring dessa frågor. Ett fördjupande arbete med hur generella formuleringar om värdegrund kan översättas … Fortsätt läsa ”Värdegrund i verkligheten”

Neutral eller tydlig?

Går det att tänka sig sammanhang som är helt värderingsfria? Det är en fråga som aktualiseras med jämna mellanrum då värderingar, normer och neutralitet diskuteras. Ska vi formulera etiska policys och värdegrund inom akademin, eller går det emot en vetenskaplig objektivitet? Det är bra att frågorna ställs så att vi påminns om de olika ställningstagande … Fortsätt läsa ”Neutral eller tydlig?”

Många frågor om integreringen

Varför ska kunskap om jämställdhet och mångfald integreras i KTH:s utbildningar? Och hur ska det gå till? Det har varit återkommande frågor de senaste veckorna. Svaren kan hämtas i flera av KTH:s styrdokument. Flera av frågorna tangerar det innehåll som ska behandlas inom momentet i utbildningen. På frågan om varför detta ska göras på en … Fortsätt läsa ”Många frågor om integreringen”

Därför hänger jämställdhet och hållbarhet ihop

Jämställdhet är det femte målet i FN:s globala mål för hållbar utveckling och minskad ojämlikhet är det tionde målet.  Det är en av anledningar till att jämställdhet numera ingår i KTH:s nya hållbarhetsmål. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser, samt om den mänskliga rättigheten att leva ett liv fritt från … Fortsätt läsa ”Därför hänger jämställdhet och hållbarhet ihop”