Hoppa till innehåll

Ledarskap för förändring

Det kan inte upprepas nog många gånger; ledarskap är av avgörande betydelse för att få till önskade förändringar i organisationer. Ledare kan övertyga om att det finns problem och utmaningar som medarbetare behöver bli medvetna om för att kunna medverka till förändring. Ledare kan föregripa problem genom att initiera proaktivt arbete för förändring genom att … Fortsätt läsa ”Ledarskap för förändring”

Genusbaserad utsatthet i akademin och på KTH

För första gången har svenska universitet och högskolor genomfört en nationell enkät om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier inom akademin. Totalt har nästan 39 000 anställda, doktorander och studenter svarat. Svaren bekräftar att kvinnor är särskilt utsatta. Enkäten innehöll olika typer av frågor för att fånga in det komplexa fenomenet genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier. Det … Fortsätt läsa ”Genusbaserad utsatthet i akademin och på KTH”

Hur följa upp kulturförändring?

Hur kan vi mäta resultat i jämställdhetsarbetet? Ett sätt är att räkna och pricka av. Statistiska Centralbyråns arbete med att skapa könsuppdelad statistik är ovärderligt för allt förändringsarbete i Sverige. På liknande sätt görs statistik på KTH över könsfördelningen i olika kategorier och lönekartläggningar för att upptäcka oskäliga löneskillnader. I kvalitetssystemet följs integreringen av JML … Fortsätt läsa ”Hur följa upp kulturförändring?”

Jämställdhet eller jämlikhet?

På en av våra utbildningar ställdes frågan om varför det inte är bättre att alltid bara prata om jämlikhet. Med andra ord, varför behövs begreppet jämställdhet när redan jämlikhet innehåller kön och andra maktdimensioner? Det är en relevant och vanligt förekommande fråga. Begreppen har historiska förklaringar. Jämlikhet går flera hundra år tillbaka till frihetsrörelser för … Fortsätt läsa ”Jämställdhet eller jämlikhet?”

Antalet viktigare än makten?

Engemang eller makt? Förändringsvilja eller ökat antal kvinnor? Aspekterna är flera när ett jämställt universitet blir till på riktigt. Numerären, av till exempel antalet kvinnliga professorer, är dock inte alena saliggörande. Jämställdhetsarbete har pågått under de senaste 40 åren på de flesta svenska universitet och högskolor. Arbetet för ökad jämställdhet har innehållit ett flertal olika, … Fortsätt läsa ”Antalet viktigare än makten?”

Hållbarhetsmål viktiga för internationella studenter

Många studenter från andra länder tycks välja KTH just därför att hållbar utveckling finns med i utbildningen. Dessutom verkar KTH få med beröm godkänt för hur det bedrivs i utbildningen. Det blev tydligt i samband med ett seminarium i förra veckan. Jag medverkade i ett webbinarium i biblioteket nyligen, där temat var att belysa betydelsen … Fortsätt läsa ”Hållbarhetsmål viktiga för internationella studenter”