Hoppa till innehåll

Många frågor om integreringen

Varför ska kunskap om jämställdhet och mångfald integreras i KTH:s utbildningar? Och hur ska det gå till? Det har varit återkommande frågor de senaste veckorna. Svaren kan hämtas i flera av KTH:s styrdokument. Flera av frågorna tangerar det innehåll som ska behandlas inom momentet i utbildningen. På frågan om varför detta ska göras på en … Fortsätt läsa ”Många frågor om integreringen”

Därför hänger jämställdhet och hållbarhet ihop

Jämställdhet är det femte målet i FN:s globala mål för hållbar utveckling och minskad ojämlikhet är det tionde målet.  Det är en av anledningar till att jämställdhet numera ingår i KTH:s nya hållbarhetsmål. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser, samt om den mänskliga rättigheten att leva ett liv fritt från … Fortsätt läsa ”Därför hänger jämställdhet och hållbarhet ihop”

Hur kunskap kan förebygga diskriminering

Jämställdhetsarbetet på KTH präglas av ett pågående förändringsarbete i hela organisationen. Det finns ett starkt stöd från ledningen som underlättar både en tydligare organisering av arbetet och en kraftfull förändringsledning i många processer och beslut. Regeringsuppdraget att jämställdhetsintegrera våra universitet i Sverige är ett viktigt stöd även i det interna KTH-arbetet. Förutom detta förändringsarbete finns … Fortsätt läsa ”Hur kunskap kan förebygga diskriminering”

Akademiska ledare behöver se helhet och delar samtidigt

Ledarskap är ett populärt ämne som lever och frodas både i praktiken och teorin. Vari består attraktionskraften? Den kan förklaras på många sätt, vilket också gjorts i forskning och populärlitteratur. Många är överens om att det har med närheten till makt och inflytande att göra. Ledarskap blir därför angeläget både för dem som har eller … Fortsätt läsa ”Akademiska ledare behöver se helhet och delar samtidigt”

En necessär för jämställdhet

Det vi står inför de närmaste åren är att samtliga studenter på KTH genom integrering i grundutbildning ska erhålla grundläggande kunskaper inom jämställdhetsområdet. Och detta ska vara obligatoriskt. Jag har tidigare skrivit om att KTH arbetar aktivt med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i grundutbildningen. Vi har bland annat genomfört ett antal pilotprojekt inom några program … Fortsätt läsa ”En necessär för jämställdhet”