Hoppa till innehåll

Antalet viktigare än makten?

Engemang eller makt? Förändringsvilja eller ökat antal kvinnor? Aspekterna är flera när ett jämställt universitet blir till på riktigt. Numerären, av till exempel antalet kvinnliga professorer, är dock inte alena saliggörande. Jämställdhetsarbete har pågått under de senaste 40 åren på de flesta svenska universitet och högskolor. Arbetet för ökad jämställdhet har innehållit ett flertal olika, … Fortsätt läsa ”Antalet viktigare än makten?”

Hållbarhetsmål viktiga för internationella studenter

Många studenter från andra länder tycks välja KTH just därför att hållbar utveckling finns med i utbildningen. Dessutom verkar KTH få med beröm godkänt för hur det bedrivs i utbildningen. Det blev tydligt i samband med ett seminarium i förra veckan. Jag medverkade i ett webbinarium i biblioteket nyligen, där temat var att belysa betydelsen … Fortsätt läsa ”Hållbarhetsmål viktiga för internationella studenter”

Förändringsarbete inom akademin

Att ledningen går före och visar vägen i ett förändringsarbete är av avgörande betydelse för att åstadkomma förändringar inom akademin. I veckan var jag på ett seminarium i Oslo där detta återigen blev väldigt tydligt. Jag medverkade på en konferens kring en ny bok, som handlar om forskningsprojekt för jämnare könsfördelning och ökad jämställdhet inom … Fortsätt läsa ”Förändringsarbete inom akademin”

Har du hört om det läckande röret?

Det finns en ofta använd bild inom EU av hur det akademiska systemet fungerar utifrån ett könsperspektiv. Bilden kallas det läckande röret, eller the leaky pipeline. Den är skapad utifrån fakta under den senaste 20-årsperioden om hur könsfördelningen förändras över tid inom universitetsvärlden. Könsfördelningen är numera ganska jämn inom en stor del av universitetsutbildningarna. Det … Fortsätt läsa ”Har du hört om det läckande röret?”

Kunskap på djupet?

Hur ser våra föreställningar om kunskap ut? Jag har observerat frågan ur ett särskilt perspektiv under arbetet med att integrera JML-kunskap (Jämställdhet, Mångfald och Lika villkor) i vår grund- och forskarutbildning på KTH. I diskussioner om utbildning och lärande dyker ord som grundläggande, breddad eller fördjupad ofta upp i beskrivningar av olika slags kunskapskrav. Många … Fortsätt läsa ”Kunskap på djupet?”

Värdegrund i verkligheten

Vem ska se till att den värdegrund som formulerats i styrdokument verkligen efterlevs? Vem ska tolka formuleringarna? Och hur går det till när värdegrunden får betydelse på riktigt? Under det senaste halvåret har jag pratat med andra om hur de tänker kring dessa frågor. Ett fördjupande arbete med hur generella formuleringar om värdegrund kan översättas … Fortsätt läsa ”Värdegrund i verkligheten”