Hoppa till innehåll

Flera vägar till framtidens utbildning

I måndags ägde höstens storträff rum med temat Hitta vägar till framtidens utbildning. Efter inledningsanföranden av rektor, ordförande för Tekniska högskolans studentkår och ordförande för programledningen, med både bakåt- och framåtblickande perspektiv över utbildningen, följde gruppvisa, framåtblickande diskussioner över 30 olika teman som röstats fram av deltagarna. En stor spännvidd över teman behandlades, innefattande olika … Fortsätt läsa ”Flera vägar till framtidens utbildning”

Framåt på KTH och down under

Förra veckan hade jag förmånen att berätta om programmet framtidens utbildning KTH vid T.I.M.E. Associations generalförsamling på University of Queensland i Brisbane. Mötet följdes upp av besök vid University of New South Wales och University of Technology i Sydney. Mycket spännande besök eftersom Australien ses som en starkt pådrivande kontinent inom modern ingenjörsutbildning. En intressant … Fortsätt läsa ”Framåt på KTH och down under”

Ett hållbart livslångt lärande

Förra veckan deltog jag på halvdagskonferensen En hållbar batterivärdekedja – en ny exportnäring, organiserat av Fossilfritt Sverige. Myndigheter, intresseorganisationer, näringsliv, universitet och politiken var representerade. Jag deltog i en debatt om hur vi kan undvika att kompetensbrist blir en flaskhals för klimatomställningen. En för framtiden helt avgörande fråga. Och KTH har en viktig roll för … Fortsätt läsa ”Ett hållbart livslångt lärande”

KTH rustar studenterna för framtiden

Det senaste året har utbildningsnämnden på rektors uppdrag intensifierat arbetet med framtidens lärmiljöer och utbildningsmodeller. Med en nulägesanalys som grund har en möjlig väg framåt mejslats ut. Analysen bygger på interna och externa workshoppar, omvärldsanalyser, litteraturstudier, studiebesök, deltagande i nationella och internationella utbildningskonferenser.  KTH behöver fortsatt stärka och vidareutveckla sin utbildning för att rusta studenterna att … Fortsätt läsa ”KTH rustar studenterna för framtiden”

Tillsammans bygger vi framtidens utbildning

I veckan gick storträffen av stapeln. Denna gång med framtidens utbildning som tema. Efter att drygt 150 deltagare fått ett sammanfattande föredrag om resultat hittills inom ramverket för framtidens utbildning fortsatte arbetet gruppvis. En mycket lyckad träff. Just styrkan med storträffarna är möjligheterna till erfarenhetsutbyte mellan lärare, studenter och stödpersonal. Möjligheterna till erfarenhetsutbyte över skolgränser … Fortsätt läsa ”Tillsammans bygger vi framtidens utbildning”

Kompassen inställd på framtiden

Förra veckan deltog jag på Sveriges universitets och högskoleförbunds, SUHF, årskonferens i Luleå med temat framtidens lärosäten med flera internationella inbjudna talare. Denna vecka besökte jag tillsammans med flera KTH-kollegor NTNU i Trondheim och lyssnade på deras framgångsrika arbete med framtidens ingenjörsutbildning som pågått sedan 2019. Två mycket lyckade besök. Inte minst insåg vi att … Fortsätt läsa ”Kompassen inställd på framtiden”