Hoppa till innehåll

Framåt på KTH och down under

Förra veckan hade jag förmånen att berätta om programmet framtidens utbildning KTH vid T.I.M.E. Associations generalförsamling på University of Queensland i Brisbane. Mötet följdes upp av besök vid University of New South Wales och University of Technology i Sydney. Mycket spännande besök eftersom Australien ses som en starkt pådrivande kontinent inom modern ingenjörsutbildning. En intressant … Fortsätt läsa ”Framåt på KTH och down under”

Ett hållbart livslångt lärande

Förra veckan deltog jag på halvdagskonferensen En hållbar batterivärdekedja – en ny exportnäring, organiserat av Fossilfritt Sverige. Myndigheter, intresseorganisationer, näringsliv, universitet och politiken var representerade. Jag deltog i en debatt om hur vi kan undvika att kompetensbrist blir en flaskhals för klimatomställningen. En för framtiden helt avgörande fråga. Och KTH har en viktig roll för … Fortsätt läsa ”Ett hållbart livslångt lärande”

KTH rustar studenterna för framtiden

Det senaste året har utbildningsnämnden på rektors uppdrag intensifierat arbetet med framtidens lärmiljöer och utbildningsmodeller. Med en nulägesanalys som grund har en möjlig väg framåt mejslats ut. Analysen bygger på interna och externa workshoppar, omvärldsanalyser, litteraturstudier, studiebesök, deltagande i nationella och internationella utbildningskonferenser.  KTH behöver fortsatt stärka och vidareutveckla sin utbildning för att rusta studenterna att … Fortsätt läsa ”KTH rustar studenterna för framtiden”

Tillsammans bygger vi framtidens utbildning

I veckan gick storträffen av stapeln. Denna gång med framtidens utbildning som tema. Efter att drygt 150 deltagare fått ett sammanfattande föredrag om resultat hittills inom ramverket för framtidens utbildning fortsatte arbetet gruppvis. En mycket lyckad träff. Just styrkan med storträffarna är möjligheterna till erfarenhetsutbyte mellan lärare, studenter och stödpersonal. Möjligheterna till erfarenhetsutbyte över skolgränser … Fortsätt läsa ”Tillsammans bygger vi framtidens utbildning”

Kompassen inställd på framtiden

Förra veckan deltog jag på Sveriges universitets och högskoleförbunds, SUHF, årskonferens i Luleå med temat framtidens lärosäten med flera internationella inbjudna talare. Denna vecka besökte jag tillsammans med flera KTH-kollegor NTNU i Trondheim och lyssnade på deras framgångsrika arbete med framtidens ingenjörsutbildning som pågått sedan 2019. Två mycket lyckade besök. Inte minst insåg vi att … Fortsätt läsa ”Kompassen inställd på framtiden”

Forskning + utbildning = forskarutbildning?

En mycket stor del av forskningen på KTH utförs av forskarstuderande. Inte minst gäller detta andelen publicerade forskningsartiklar författade av forskarstuderande.  Detta är inte unikt för KTH utan gäller nog för de flesta universitet i Sverige. Men med den nyss genomförda granskningen av KTH:s forskning, Research Assessment Exercise 2021, i åtanke kan det ändå ge … Fortsätt läsa ”Forskning + utbildning = forskarutbildning?”