Öppen föreläsning: KTH Campus – 100 år av utveckling

Det är 100 år sedan invigningen gick av stapeln för det som skulle växa fram och bli KTH Campus. Anders Bergström, universitetslektor i arkitekturens teori och historia, berättar om vad som föranledde bygget, tillkomsten 1917 och campusbebyggelsens utveckling genom åren.

Tid: Må 2017-10-16 kl 17.00 - 18.00

Plats: F2, Lindstedtsvägen 26, KTH Campus

Murar av rött tegel präglar ännu KTH Campus som symbol för en konkret kunskapssyn jämfört med de äldre universitetens klassiska förebilder. Huvudbyggnaden stod färdig 1917, utformad av arkitekten Erik Lallerstedt som en medveten syntes av KTH:s devis: "Vetenskap och konst". Bebyggelsen organiserades med de olika fackskolorna som självförsörjande enheter kring gemensamma gårdar, och principen följdes under efterkrigstiden av en expansiv utbyggnad av enskilda institutioner.

Campus-begreppet etablerades under 1990-talet, då den ursprungliga huvudbyggnaden renoverades och omvandlades till generella undervisningslokaler i takt med att grundutbildning och forskning alltmer kom att skiljas från varandra genom varierande former av finansiering. Samtidigt som KTH:s bebyggelse har en unik karaktär speglar den alltså en allmän utveckling av relationen mellan arkitektur och kunskapsmiljö med internationella förtecken.

PLATS:  Sal F2 , Lindstedtsvägen 26, KTH Campus
TID: Måndag 10 september 2018, kl. 17.00-18.00

Anmäl dig här

Få inbjudningar till kommande öppna föreläsningar

KTH:s öppna föreläsningar presenterar spännande forskning i populärvetenskaplig form. Föreläsningarna är gratis och öppna för alla. Registrera din mailadress så får du en inbjudan när KTH arrangerar nästa föreläsning.

E-postadress

Öppna föreläsningar

Kontakt:

Elin Hägglund

Innehållsansvarig:campus100@kth.se
Tillhör: Campus 100 år
Senast ändrad: 2017-10-03