KTH Campus under 100 år - en arkitekturhistoria

KTH Campus är ett campus i staden som börjar vid Valhallavägen och sträcker sig norrut i en båge, gränsande mot Nationalstadsparken. Många av byggnaderna håller en hög arkitektonisk klass och har sin givna plats i 1900-talets svenska arkitekturhistoria. Mot Valhallavägen vetter t ex campus äldsta och fortfarande nyttjade byggnader i tegel ritade av arkitekt Erik Lallerstedt och lite längre in, vid Brinellvägen, ligger KTH-huset (tidigare Röda Korsets sjukhem) signerade Carl Westman.

Tid: Må 2017-10-16 kl 08.30 - 16.30

Föreläsare: Arrangör: Akademiska hus

Plats: KTH Entré Drottning Kristinas väg 4

Flera universitet och högskolor – KTH, Operahögskolan, DOCH och Försvarshögskolan – huserar på campus liksom olika institut och företag. Totalt arbetar, forskar och studerar ca 20 000 personer i området.

Utställningen visar och berättar om KTH Campus 100-åriga historia med hjälp av tidstypiska byggnader. Varje decennium representeras av en eller flera byggnader uppförda under de senaste 100 åren. Utställningen finns även i en app som leder dig ut på campus och fram till byggnaderna i verkligheten.

Utställningen pågår måndag-fredag under jubileumsveckan.

Välkommen!

Innehållsansvarig:campus100@kth.se
Tillhör: Campus 100 år
Senast ändrad: 2017-10-12