Foto: Staffan Larsson

David Larsson ny doktorand med bakgrund i mekanik

Publicerad 2014-10-07

David Larsson skrev sitt exjobb på STH och Medicinsk bildteknik i våras. Nu fortsätter han som doktorand i ett projekt som ska kombinera olika bildgivande system för bättre diagnoser.

David Larsson

Ålder: 25 år

Familj: Sambo

Fritid: Träna, löpa,
spela piano

Om medicinsk bildbehandling

Forskningen syftar till att utveckla och förbättra metoder för att diagnosticera, övervaka och behandla sjukdomstillstånd genom olika sorters medicinska bildgivande system som ultraljud, röntgen, CT, gammakamera, SPECT och PET.

Forskningen har en tydlig klinisk koppling och sker i nära kontakt med sjukvården. Tanken är att möjliggöra säkrare och tidigare diagnoser med ett minimum av kirurgiska ingrepp och samtidigt bidra till en mer effektiv vård.  

David ska delta i ett projekt inom multimodal avbildning där syftet är att kunna fusionera bilder från PET och SPECT med ultraljudsbilder.

Han ska  implementera och utveckla ett simuleringsverktyg för PET- och SPECT-bilder som ska användas för att vidareutveckla bildbehandlingsalgoritmerna och förbättra diagnosställningen.

David har en civilingenjörsexamen i materialdesign från KTH med en master i teknisk mekanik med specialiteten hållfasthetslära. Redan tidigt under sin utbildning fascinerades han av hur mekanik och materialdesign kunde användas i medicinska applikationer. Det ledde fram till examensarbetet på STH våren 2014. 

- Jag hade jobbat lite med biomekanik på Valhallavägen och läste om Shear Wave-projektet, som har lite mekanik att göra. Jag kontaktade STH och vi arbetade fram ett exjobb åt mig tillsammans, säger David.

Examensarbetet gick ut på att utveckla en mekanisk testmetod för att validera Shear Wave--elastografi för kärlapplikationer. David säger att han tyckte det var väldigt bra att finna en hel institution som arbetar väldigt nära det kliniska. När det sedan dök upp ett projekt så kände han att han ville söka till det.

- Jag hoppas så klart att projektet ska kunna leda till bättre diagnostik och att resultatet ska få en klinisk tillämpning. Just nu känns det väldigt roligt att jobba akademiskt, säger David Larsson.

Sabina Fabrizi

Innehållsansvarig:Kenneth Carlsson
Tillhör: Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)
Senast ändrad: 2014-10-07