Metoder som ska förhindra hjärt- och kärlsjukdom

Foto: Staffan Larsson
Publicerad 2014-10-27

Elira Maksuti har nu nått halvvägs i sin forskarutbildning. Tisdagen den 28 oktober höll hon sitt halvtidsseminarium och berättade om sin forskning om diagnosmetoder för hjärta och kärl. Medverkade gjorde även professor Nikolaos Stergiopulos från EPFL i Lausanne – en pionjär inom kärlmodellering och simulering.

Elira Maksuti

Ålder: 28 år

Familj: Kombo

Intressen: Resa, skriva, fotografera, dansa salsa, laga mat

Om att forska på STH: Jag är jättenöjd och det är jättekul. Jag är väldigt nöjd med enheten och vad de jobbar med, mina handledare och att jag får mycket eget ansvar. Det är positivt att ha flera handledare, både från den tekniska och den kliniska sidan. Det har fungerat jättebra hittills.

Om modellering och simulering av hjärta och kärl

Modelleringar av hjärta och blodkärl görs för att förstå de komplexa interaktionerna mellan hjärtats och kärlsystemets funktioner. Kunskapen är nödvändig för att kunna ställa diagnos, förutsäga resultatet av en behandling och för att designa medicinska apparater som ska interagera med hjärt- och kärlsystemet.

Matematiska modeller och numeriska simuleringar av blodcirkulationens fysiologiska funktion kan vara till hjälp för att förstå fysiologiska och sjukliga processer. De kan också komplettera informationen från medicinsk bildteknik och från andra icke-invasiva metoder.

Därför skulle simuleringarna i framtiden kunna användas som stöd i sjukvården för att bestämma diagnos eller behandling och också kunna vara ett värdefullt utbildningsverktyg.

Ett av Elira forskningsprojekt handlar om att få fram en metod för att mäta kärlstelhet, som är en tidig riskfaktor för hjärt-och kärlsjukdom. Tekniken ska kunna användas också för att ta reda på om förkalkningar, eller plack, i en patients blodkärl är hårda, eller om de är mjuka och därmed löper större risk att lossna och orsaka en blodpropp. Metoden använder den ultraljudsbaserade tekniken Shear Wave-elastografi, eller skjuvvågselastografi på svenska.

Med hjälp av vågornas hastighet går det att skilja hård från mjuk vävnad i kroppen och Elira och hennes doktorandkollega Erik Widman arbetar med att anpassa undersökningsmetoden för blodkärl.

– Tekniken fungerar bra i stora organ eftersom vågorna sprider sig på ett enklare sätt. Kärl är cylindriska och spridningen blir mycket mer komplicerad och svårare att mäta. Därför arbetar vi med att utveckla en Shear Wave-elastografi som kan funka i den här geometrin, säger Elira.

Just nu arbetar doktoranderna för att publicera sina senaste resultat från försök på fantomer och de har även inlett ex vivo-studier.

Modellerar hjärtats funktion

Elira arbetar också med ett annat projekt där hon modellerar hjärtats funktion.

– Modellering är en bra hjälp att testa en hypotes genom att jämföra modellen med den kliniska patienten. Det är grundforskning och mer långsiktigt med syftet  att förstå hur hjärtat pumpar och på så sätt förbättra diagnostik och behandling, säger Elira.

I somras fick Elira ett resestipendium som delas ut till unga begåvningar av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Pengarna, från Hans Werténs fond, ska hon använda till att forska ett halvår vid Laboratory of Hemodynamics and Cardiovascular Technology, vid universitetet École polytechnique fédérale de Lausanne, EPFL, i Schweiz. Där ska hon jämföra sina forskningsresultat med det som andra forskargrupper kommit fram.

– De arbetar mer med modellering av kärlsystemet och jag vill jämföra min modell av hjärtat med andra modeller och hitta för- och nackdelar. Min modell är ganska ny och jag vill se om den kan anpassa sig när man exempelvis ändra fyllnadsvolymer och hjärtfrekvens på samma sätt som hjärtat gör, säger Elira.

Professor från Lausanne som opponent

Tanken är att vistelsen i Lausanne ska bli början på ett samarbete och vid Eliras halvtidsseminarium var professor Nikolaos Stergiopulos från EPFL opponent och föreläste om sin forskning.

– Det är alltid bra med ett utbyte för att se hur andra grupper forskar och EPFL är välkänt med mycket fokus på Life Science, säger Elira.

Sabina Fabrizi

Innehållsansvarig:Kenneth Carlsson
Tillhör: Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)
Senast ändrad: 2014-10-27