Cellulose Thermal Insulation with Improved Water Resistance and Fire Retardancy

Tid: Fr 2018-09-14 kl 10.00

Plats: Sal K1, Teknikringen 56, KTH

Ämnesområde: Fiber och polymervetenskap

Respondent: Chao Zheng , FPT

Opponent: Docent Lennart Salmén, RISE Bioeconomy

Handledare: Professor Monica Ek

Innehållsansvarig:Sabina Fabrizi
Tillhör: CBH
Senast ändrad: 2018-08-15