Organizational preconditions and supportive resources for Swedish healthcare managers: Factors that contribute to or counteract changes

Tid: Må 2018-11-26 kl 13.00

Plats: Sal T2, Hälsovägen 11, Flemingsberg

Ämnesområde: Teknik och hälsa

Respondent: Jörgen Andréasson , MTH

Opponent: Bitr. professor Nomie Eriksson, Högskolan i Skövde

Handledare: Professor Lotta Dellve

2018-11-26T13:00 2018-11-26T13:00 Organizational preconditions and supportive resources for Swedish healthcare managers: Factors that contribute to or counteract changes (Teknik och hälsa) Organizational preconditions and supportive resources for Swedish healthcare managers: Factors that contribute to or counteract changes (Teknik och hälsa)
Till sidans topp