Organizational preconditions and supportive resources for Swedish healthcare managers: Factors that contribute to or counteract changes

Tid: Må 2018-11-26 kl 13.00

Plats: Sal T2, Hälsovägen 11, Flemingsberg

Ämnesområde: Teknik och hälsa

Respondent: Jörgen Andréasson , MTH

Opponent: Bitr. professor Nomie Eriksson, Högskolan i Skövde

Handledare: Professor Lotta Dellve

Innehållsansvarig:Sabina Fabrizi
Tillhör: CBH
Senast ändrad: 2018-11-05