Till innehåll på sidan

Studievägledning CBH-skolan

För att komma i kontakt med studievägledare, koordinator eller handläggare, vänligen maila eller ring personen du söker för att boka möte. Kontaktuppgifter finner du på denna sida.

Vänd dig till någon av studievägledarna om du vill diskutera din studiesituation. Studievägledarna arbetar med uppföljning av studieresultat, informerar om regler och rutiner dels för uppflyttning till högre årskurser och dels vid olika val som görs under utbildningens gång. De ger även tips för bättre studieteknik samt upprättar individuella studieplaner om så behövs.

Det är också till din studievägledare du vänder dig till när det gäller studieuppehåll, studieavbrott eller tillgodoräknande. Samtal med studievägledare måste bokas i förväg.

Studievägledare

Ämne Studievägledare
Tekniskt basår/bastermin, Flemingsberg
Teknik och ekonomi 180 hp
Medicinsk teknik 300 hp
Medicinsk teknik 180 hp
Datateknik 180 hp
Elektroteknik 180 hp

Bioteknik 300 hp
Kemiteknik 180 hp
Tekniskt basår/bastermin, KTH Campus

Teknisk kemi 300 hp
Kemiteknik 180 hp
Ämne Masterkoordinator
Masterutbildningar inom bioteknologi och kemi
Industriell och miljöinriktad bioteknologi
Kemiteknik för energi och miljö
Makromolekylära material
Medicinsk bioteknologi
Molekylär vetenskap och teknik
Molekylära tekniker inom livsvetenskaperna
Polymerteknologi
Masterutbildningar inom hälsa
Medicinsk teknik
Idrottsteknologi
Teknik, arbete och hälsa

Internationella koordinatorer

Kontaktar du när det gäller allmän information om studier utomlands. Du är välkommen att komma och bolla dina tankar och drömmar med oss när som helst under läsåret, oavsett om du har bestämt dig för var du vill åka eller inte. Vi kan berätta mer om stipendier, utbud av universitet och vilka olika vägar som finns.

Ämne Koordinator

Utresande utbytesstudenter

Kontaktperson för dig som läser program
på CBH-skolan som vill åka eller är på utbyte.

Inresande utbytesstudenter

Kontaktperson för utbytesstudenter som
besöker KTH en till två terminer.

Läs mer om utlandsstudier på kth.se/utlandsstudier.

Läs om andra studenters vardag och erfarenheter av att bo och studera utomlands på kth.se/blogs/utland.

Forskarutbildningsadministratörer

Handlägger ansökningar om licentiat- och doktorsexamina.

Samtliga e-posthandlingar skickas till funktionsmejladressen:
phdadmin@cbh.kth.se

Innehållsansvarig:webmaster@cbh.kth.se
Tillhör: Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)
Senast ändrad: 2022-04-29