Till innehåll på sidan

Avloppsvatten visar stor ökning av covid-19 i Stockholm

Vattenprover.
Vattenprover tas från tre reningsverk i Stockholmsregionen: Henriksdal, Bromma och Käppala. (Foto: KTH)
Publicerad 2020-10-05

Mängden coronavirus som hittats i avloppsvatten har fördubblats de senaste veckorna och är nu tillbaka på samma nivåer som i maj 2020. Nya forskningsrön från CBH bekräftar att vattenanalyser kan varna för kommande virusutbrott i samhället.

CBH-forskare presenterar nu en sammanställning av virusmängden i avloppsvatten i Stockholmsområdet, baserat på prover som har samlats in varje vecka sedan i våras. I månadsskiftet april/maj i år fann forskarna den högsta nivån av virus i avloppsvattnet.

– Vi ser liknande, tydliga ökningar i resultaten under vecka 39, i slutet av september – då närmar sig virusmängden nivåerna i maj, säger Cecilia Williams, KTH-professor på SciLifeLab .

Graf över uppmätt mängd coronavirus i Stockholms avloppsvatten.
Graf över uppmätt mängd coronavirus (relativ genomisk nivå av RNA från SARS-CoV-2) i Stockholms avloppsvatten mellan mitten av april och slutet av september. Bekräftade fall och intensivvårds-fall från Folkhälsomyndigheten för det undersökta avrinningsområdet för de tre avloppsreningsanläggningarna.

Antalet coronatester i samhället ökade mycket under augusti och september, och det högre antalet identifierade smittade individer i samhället skulle kunna vara en följd av ökat testande.
Forskarna kan dock konstatera att det ökade antalet fall av covid-19 de senaste veckorna reflekteras i avloppsvattnet och därmed inte beror på att fler personer har testats.

Cecilia Williams.
Cecilia Williams, SciLifeLab (Foto: Susanne Kronholm)

– Min tolkning är att den här senaste ökningen definitivt handlar om ett ökat antal smittade personer i samhället. Det blir intressant att se på resultaten nästa vecka om trenden fortsätter, och antalet fall av covid-19 fortsätter att öka, säger Cecilia Williams.

Vattenanalyserna styrker också att Folkhälsomyndighetens slutledningar stämde tidigare i år, gällande sambandet mellan antalet tester och konstaterat smittade.

– Vi ser i grafen att en stor topp av bekräftade fall av covid-19 i Stockholm ägde rum under samma period som testningen i samhället ökade under juni. Detta medan virusmängden i vattnet under den här tiden tydligt minskade. Det resultatet stödjer Folkhälsomyndighetens information, säger Cecilia Williams.

Läs hela texten

Innehållsansvarig:webmaster@cbh.kth.se
Tillhör: Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)
Senast ändrad: 2020-10-05