Till innehåll på sidan

Chi Zhang, Kemiteknik

Sustainable Business Innovation of Photovoltaic Water Pumping Systems

Publicerad 2018-11-02

Chi Zhang disputerade med sin avhandling "Sustainable Business Innovation of Photovoltaic Water Pumping Systems" den 1 november 2018.

Vad handlar din avhandling om?

Min avhandling handlar om att fastställa en innovativ affärsmodell med ekonomisk prestanda, minskning av utsläpp och finansieringslämplighet för de integrerade solcells-vattenpumpsystemen (PVWP) i China. Denna PVWP-tillämpning skulle kunna användas som en potentiell lösning för vidare mervärderade förnyelsebara energitillämpningar med en CO2-utsläppsminskning som mål.

Har den någon koppling till KTH:s hållbarhetsmål och de globala målen för hållbar utveckling?

Solcells-vattenpumpsystemen representerar de bättre tekniska och ekonomiska lösningarna under en rimlig nyskapande affärsmodell i jämförelse med traditionella solcellssystem och nuvarande PV-affärsmodeller. Det utvecklades ett exklusivt, integrerat ramverk för att designa, analysera, och förbättra förnyelsebara energisystem med affärsmodellsinnovation och tekniska innovationer inom utsläppsminskningsmålet.

Hur kan dina resultat användas i framtiden?

Resultaten från PVWP-technologiintegrationen i Kina som en specifik PV-tillämpningsstudie kan vidare tillämpas för affärsmodellinnovation av förnyelsebara energisystem i andra regioner av världen inom utsläppsminskningsmålen för att leda till ekonomiska och miljömässiga vinster.

Innehållsansvarig:webmaster@cbh.kth.se
Tillhör: Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)
Senast ändrad: 2018-11-02