Till innehåll på sidan

Eva Malmström Jonsson blir ny prorektor

Publicerad 2009-04-22

Eva Malmström Jonsson, professor vid Fiber och polymerteknologi, har utsetts till ny prorektor vid KTH. Hennes ansvarsområde blir utbildningens roll i samhället.

– Det känns mycket inspirerande att få vara med och fortsätta att utveckla KTH för framtiden. Det är ett stort förtroende, säger Eva Malmström Jonsson.

Eva Malmström Jonsson är civilingenjör i kemiteknik vid KTH och disputerade 1996 med en avhandling om syntes av polyestrar. Därefter var hon verksam vid Stanford University och IBM Almaden Research Center i USA i ett år som post doc.

När hon återvände till KTH började hon först som forskarassistent och därefter som universitetslektor. År 2003 fick hon Tage Erlanders pris för sin forskning om funktionella organiska polymera material med viktiga tillämpningar inom både fotonik och ytmodifiering.

Sedan mars förra året har Eva Malmström Jonsson även varit vicerektor för studentrekrytering, ett arbete som till stor del inneburit att kommunicera vad en ingenjör gör. En uppmärksammad satsning har varit ”KTH på insidan” som syftat till att sprida kunskap och väcka nyfikenhet om några olika områden inom vilka KTH är aktivt.

Eva Malmström Jonsson kommer att arbeta som prorektor på halvtid av sin tjänst. På den andra halvan kommer hon att leda sin forskargrupp vid Fiber och polymerteknologi. Gruppen utvecklar bland annat metoder för att bygga polymerkedjor – plaster – direkt från biofibrer.

Eva Malmström Jonsson efterträder tidigare prorektor Tuula Teeri, som blivit rektor för finska Aalto-universitetet i Helsingfors.

KTH kommer även att tillsätta en ny vicerektor, som tillsammans med vicerektor Gunnar Landgren, ska ansvara för KTHs forskningsfrågor. Till en början kommer huvuduppgiften vara riktad mot KTHs nya tvärvetenskapliga forskningsplattformar.

Christer Gummeson

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2009-04-22