Till innehåll på sidan

Joakim Engström, Fiber- och polymerteknologi

Tailored adhesion of PISA-latexes for cellulose modification and new materials

Joakim Engström.
Publicerad 2019-02-03

Joakim Engström försvarar sin avhandling "Tailored adhesion of PISA-latexes for cellulose modification and new materials" den 22 februari 2019.

Vad handlar din avhandling om?

Den handlar om att öka andelen cellulosamaterial från träd i plastmaterial genom att modifiera ytor med skräddarsydda så kallade PISA-latexar.

Har den någon koppling till KTH:s hållbarhetsmål och de globala målen för hållbar utveckling?

Med målet att öka andelen cellulosamaterial från träd i plast så kan både målen om klokt användande av våra resurser på land i form av förnyelsebara råvaror och minskad nedskräpning av våra hav uppnås. För att inte tala om drivet mot nya innovationer med hållbar produktion.

Hur kan dina resultat användas i framtiden?

Förhoppningsvis kan mina resultat leda till nya innovationer och produktion av plastmaterial med högre cellulosahalt och samtidigt bättre egenskaper än vad som finns på marknaden i dag. De PISA-latexar som jag bland annat skapat på labb uppvisar också upp en stor fördel i att kunna funktionaliseras inte bara mot cellulosamaterial utan också mot nya läkemedelsapplikationer.

Innehållsansvarig:webmaster@cbh.kth.se
Tillhör: Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)
Senast ändrad: 2019-02-03