Till innehåll på sidan

Östersjöns plankton kartlagda

Publicerad 2020-04-28
Flygbild på plankton i Östersjön.
Plankton i Östersjön.

Plankton i Östersjön.

Anders Andersson , forskare inom genteknologi, har lett ett internationellt samarbete som kartlagt Östersjöns plankton. Via gensekvensering har arvsanlagen från en tredjedel av de små vattenbaserade organismerna studerats närmare. Kartläggningen ger forskarna möjligheten att, genom maskininlärning, förutspå enskilda arters funktioner. Forskningsresultatet är publicerat i Communications Biology .

Text Christer Gummeson

Innehållsansvarig:webmaster@cbh.kth.se
Tillhör: Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)
Senast ändrad: 2020-04-28