Till innehåll på sidan

Prisad för framställning av biopolymerer

Publicerad 2019-04-11

Per-Olof Syrén

Per-Olof Syrén, docent vid KTH och Science for Life Laboratory har tilldelats 2019 års Kompetensutvecklingspris från Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond. Per-Olof Syrén prisas för att ha introducerat ett unikt angreppssätt för framställning av biopolymerer från skogsindustrins biströmmar.

Av Per-Olof Syréns forskning framgår att det är möjligt, att från skogsråvara, ta fram en ersättare till plastkemikalien kaprolakton.

Forskningsfältet som Per-Olof Syrén introducerat heter Retrobiosyntes och har förutsättningar att ersätta många av dagens fossilbaserade processer och produkter.

Se Per-Olof Syrens profil på KTH.

Text: KTH Press

Innehållsansvarig:webmaster@cbh.kth.se
Tillhör: Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)
Senast ändrad: 2019-04-11