Till innehåll på sidan

Shengjun Ni, Organisk kemi

Carbocation Catalysis for Organic Synthesis

Publicerad 2018-11-01

Shengjun Ni disputerade med sin avhandling "Carbocation Catalysis for Organic Synthesis" 26 oktober 2018.

Vad handlar din avhandling om?

Den handlar om tillämpningen av karbokatjoner som katalysatorer i kemiska reaktioner. Som en speciell typ av Lewissyra, uppvisar karbokatjoner hög effektivitet, god flexibilitet och överlägsenhet jämfört med and Lewissyror i många organiska reaktioner.

Har den någon koppling till KTH:s hållbarhetsmål och de globala målen för hållbar utveckling?

Ja, grönare kemi är det mål som alla kemister eftersträvar hela tiden för den globala hållbara utvecklingen. Baserat på detta, bör fler katalysatorer designas och användas i organiska transformationer. Karbokatjonen, som är metallfri, lättillgänglig och som har annorlunda reaktivitet genom att med lätthet finjustera den molekylära strukturen, bör vara en idealisk katalysator för många reaktioner.

Hur kan dina resultat användas i framtiden?

En del resultat såsom asymmetrisk katalys med karbokatjon kommer att inspirera andra kemister till hur man kan designa katalysatorn för den asymmetriska katalysen. Andra resultat erbjuder fördelaktiga metoder för kemister att syntetisera motsvarande föreningar. Vissa resultat kan användas för att syntetisera nya molekyler som innehar speciell aktivitet.

Innehållsansvarig:webmaster@cbh.kth.se
Tillhör: Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)
Senast ändrad: 2018-11-01