Skolledning

Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa leds av en skolchef och två vice skolchefer. De arbetar nära avdelningschefer, administrativ chef och ansvariga för administration.

Skolchef

1:a vice skolchef

Vice skolchef

Administrativ chef

Grundutbildningsansvarig

Forskarutbildningsansvarig

Till sidans topp