Gymnasieskolor

Gymnasieskolan är den primära rekryteringsbasen för våra utbildningar. Vi är därför mycket intresserade av att ha ett gott samarbete med gymnasieskolor.

Eftersom vi vill att de bästa studenterna från hela Sverige ska söka sig till oss har vi svårt att ha nära samarbete med alla skolor som vill ha det.
Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa har istället valt att satsa på aktiviteter där intresserade toppstudenter har möjlighet att lära sig mer om kemi.

Samarbeten

Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa har under de senaste åren upplåtit lablokaler till AstraZenecas sommarforskarskola  som drivs av Unga forskare . Skolan sponsrar även Naturvetenskapliga forskarskolan  i Karlskoga, som hålls i och vid de lokaler som Alfred Nobel en gång bodde i.

Vi sponsrar även två berzeliusstipendiater  varje år, vilka får åka till Berzeliusdagarna i Stockholm och lyssna på intressanta föreläsningar.

Student för en dag

Under perioden januari till april har du som går årskurs 3 på gymnasiet möjligheten . Under en dag får du följa med en KTH-student från någon av våra utbildningar och besöka föreläsningar och labbar, äta lunch på skolan, kolla in kurslitteraturen samt träffa lärare och andra studenter.

Vetenskapens Hus

Vetenskapens Hus  är en stor satsning KTH och Stockholms Universitet gör för att locka intresserade studenter till teknikinriktade utbildningar. Vänd dig till KTH om du vill besöka KTH en dag för att exempelvis labba.

Öppet Hus på KTH

I mitten/slutet av mars brukar KTH ha Öppet hus  där alla har möjlighet att besöka KTH:s olika skolor. På Öppet hus kan du ta guidade turer, träffa studievägledare och träffa studenter som läser de(t) program du är intresserad av.

Innehållsansvarig:Kenneth Carlsson
Tillhör: Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)
Senast ändrad: 2017-12-18