Forskning

På KTH bedrivs idag världsledande forskning inom många teknikområden som är eller kan bli intressanta för svensk idrott. Vår forskning vill öka kunskapen om vad som krävs och vad som kan och behöver mätas för att få en så bra prestationsutveckling som möjligt.

Vår forskning inom idrottsteknologi har tre huvudsakliga syften:

  1. Hjälpa idrottaren att mäta sina prestationer på ett mer nyanserat sätt än vad som är möjligt med bara ett tidtagarur eller ett måttband. Det kan handla om att mäta kraften som en kanotist använder vid ett paddeltag, eller att mäta den mekaniska energiåtgången en löpare gör av med under en löprunda.
  2. Hjälpa idrottaren att ”gissa” det optimala utförandet. Inom varje idrott finns ett antal vedertagna sanningar om hur olika rörelser skall utföras. Vår uppgift är att, med hjälp av matematiska modeller, utmana eller bekräfta dessa sanningar.
  3. Hjälpa idrottaren att i realtid varsebli hur han eller hon presterar. Detta sker genom så kallad ”augmented feedback”. En löpare kan till exempel via ljud få information som beskriver hur löpsteget ser ut.
Innehållsansvarig:Kenneth Carlsson
Tillhör: Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)
Senast ändrad: 2017-09-11