Till innehåll på sidan

Numerical Simulation of Failure Response of Vascular Tissue due to Deep Penetration

Tid: Fr 2011-03-04 kl 10.15

Plats: Sal E3, Osquars backe 14, KTH

Ämnesområde: Hållfasthetslära

Licentiand: Caroline Tess Forsell

Granskare: Dr Hanna Isaksson, University of Eastern Finland, Kuopio, Finland

Huvudhandledare: Universitetslektor Christian Gasser