Skip to main content

Digital seminar and workshop on circular economy

How do we put circular economy research into practice?

Published May 25, 2020

Date: 27 May 2020
Time: 08:45 -11:30
Location: Via Zoom (invitation link will be sent after registration)
Registration: See link at the bottom
Deadline for registration : 2020-05-25

Program

8.45Uppkoppling

9.00Välkommen
Mikael Östling, prorektor
Göran Finnveden, vicerektor hållbar utveckling
Leif Kari, vicerektor utbildning

9.05Inspirationsföredrag

The CE initiative at KTH
Amir Rashid, professor och föreståndare för CE@KTH

IVL:s work within circular economy
Michael Martin, forskare IVL

Circular cities, overview of the Urban Circularity Assessment Framework project
Fedra Vanhuyse, forskare SEI

Sandvik: cirkularitet i näringslivet
Ulrika Wedberg, Head of Sustainable Business, Sandvik Group

Återvinning i materialflöden
Kerstin Forsberg, lektor i kemiteknik, vice föreståndare för plattformen industriell transformation, KTH

Cirkulära försörjningskedjor
Andreas Feldman, biträdande lektor i industriell ekonomi med inriktning mot hållbara och resurseffektiva värdekedjor, KTH

10.10 Parallella workshops:

  1. Nya forskningsområden i samverkan mellan partners och KTH
  2. Modul i cirkulär ekonomi för uppdragsutbildning och livslångt lärande

11.15-11.30 Summering