Om Skolan för Kemivetenskap

Gula K

Vi är en av tio skolor inom KTH. Skolan för Kemivetenskap består av institutionerna Kemi, Kemiteknik, Fiber- och polymerteknologi och Ingenjörspedagogik. Verksamheten omfattar användandet av grund- och teknikvetenskapliga principer för design, analys och förståelse av molekylära system samt tillämpningar av dessa på bland annat bioorganiska material, energiomvandlingsprocesser, miljöfrågeställningar och framställning av kemikalier och läkemedel.

Inom Skolan för Kemivetenskap bedrivs forskarutbildning inom de breda ämnesområdena Kemi, Kemiteknik samt Fiber- och polymerteknologi. Med ungefär 260 aktiva forskarstuderande tillhör vi de mest forskningsaktiva bland de tekniska fakulteterna i Sverige och ligger i den yttersta forskningsfronten inom våra respektive inriktningar.

Till sidans topp