Funktionsansvar och kontaktpersoner

Skolans ledning och funktionsansvar inom skolans administration

Funktion Namn
Dekan Mikael Lindström
Prodekan Mats Jonsson
Grundutbildningsansvarig Mats Jonsson
Forskarutbildningsansvarig Inger Odnevall Wallinder
Administrativ chef Marie Larson
Funktionsansvarig utbildning Pelle Dalhammar
Funktionsansvarig ekonomi Ulf Arvidsson
Funktionsansvarig personal Camilla Johansson
Funktionsansvarig infrastruktur Daniel Tavast
IT-ansvarig Raimund von der Emden
Kommunikationsansvarig Josefin Illergård
Arkiv, diarium Maria Hjertén
Webbansvarig Mats Jansson
   
Till sidans topp