Ledningsgrupp

För operativa frågor, och som informations‐ och diskussionsforum, har skolchef en ledningsgrupp (LG). Ledningsgruppen består, förutom av skolchef, av vice skolchef, GA, FA, prefekter, administrativ chef, ekonomi ansvarig, HR-ansvarig och två studeranderepresentanter.

Till sidans topp