Skolfakultetsråd

Ett rådgivande organ, Skolfakultetsråd, har inrättats med ansvar för att förbereda och ge råd om alla viktiga beslut i basfinansieringssystemet, framförallt frågor som rör rekrytering. Beslut i de olika frågorna tas av skolchef eller GA enligt KTHs gällande regler.
Detta organs arbete skall ske i enlighet med KTHs rådande policy och arbetsordning och kommer att revideras i takt med dessa.

Till sidans topp