Strategiskt råd

Skolans strategiska råd utgör rådgivande organ till skolchefen i följande ärenden:

  • viktigare ärenden rörande skolans organisation
  • utvecklings‐ och verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse och bokslut
  • övergripande frågor rörande utbildning
  • andra ärenden av stor vikt för skolan.
Till sidans topp