Välkommen till Institutionen för kemi

Kemiinstitutionen är en av de största institutionerna på Kungliga Tekniska högskolan. Den består av tre avdelningar; Organisk kemi, Tillämpad fysikalisk kemi samt Yt och korrosionsvetenskap.

Kemiinstitutionen erbjuder en forskningsintensiv miljö, där det bedrivs både nyfikenhetsdriven forskning och forskning som söker lösningar på viktiga industriella och samhälleliga problem. Många forskningsprojekt har en tydlig tvärvetenskaplig karaktär, och dessa återfinns ofta inom de tre fokusområdena Bioaktiva Molekyler, Funktionella Material & Ytor, och Energi & Miljö.

Vår vetenskapliga kärna är syntes och karaktärisering av funktionella molekyler, material och ytor genom att utveckla metoder och tekniker. Vi främjar ett hållbart samhälle, och brinner för hälsa, energi och miljö i såväl forskning som utbildning.

Institutionens avdelningar

Organisk kemi

Tillämpad fysikalisk kemi

Yt och korrosionsvetenskap

Till sidans topp