Forskning

Institutionens gemensamma nämnare är den stora molekylen, såväl biopolymeren (främst cellulosa), som syntetiska polymerer och vi forskar inom allt från syntesframställning och karakterisering till bearbetning av polymerer och pappersmassaframställning. För mer information om institutionens forskning, läs vidare på våra avdelningars hemsidor.

Till sidans topp