Välkommen

Går det att finna ekologiska lösningar på de problem som människan har med insekter och andra organismer inom jord- och skogsbruk? Forskning inom ekologisk kemi syftar bl.a. till att hitta miljövänliga och hållbara lösningar.

Genom att studera den biologiska mångfalden i naturen ur en kemisk synvinkel och då speciellt den kemiska kommunikationen mellan organismer kan vi förstå och ingripa i skadeinsekters livscykel och styra oönskat beteende.

Vi studerar de kemiska interaktionerna i olika system, insekter – insekter och insekter – plantor. Vi isolerar, identifierar och strukturbestämmer de kemiska signalerna och följer upp detta med olika typer av beteendetest.

Forskning inom ekologisk kemi är en sant interdiciplinär vetenskap. Fältet behöver experter inom t. ex analytisk kemi, organisk synteskemi, biokemi, ekologi, etologi, mikrobiologi, molekylärbiologi, neurofysiologi och polymerteknologi. Vi behöver ständigt utveckla och modifiera de metoder som används för att identifiera kemiska signaler. Inom gruppen och på institutionen har vi tillgång till verktyg som t.ex. SPME, GC/LS-MS, tvådimensionell GC och NMR. Vi samarbetar också med ett flertal forskargrupper runt om i världen och får därigenom tillgång till expertkunskaper och instrument.

Samarbetspartners

 

 

 

Till sidans topp