KTH Kemi. Vinter som sommar

På KTH är varje år Kemins år

2011 var det kemins år, firade vi på KTH genom att lägga upp massor av populärvetenskapligt material för att inspirera Din nyfikenhet för ämnet! Såhär säger skolchefen om varför kemin har en så viktig del i allas våra liv:

Den här sidan riktar sig såväl till lärare och elever i kemi, som till alla som är nyfikna och vill veta mer om kemins fantastiska värld.

Hemsidan är del i vår satsning för att bidra till ett ökat intresse för kemi, och innehåller mycket spännande.

Bland annat erbjuder vi en serie laborationer och projektuppgifter för gymnasieskolan, samt en mängd material som hör ihop med UNESCOs "kemiska kalender", där varje månad har sitt eget tema.

Läs om månadens kemist, månades molekyl och månadens material.

Till arkivet med varje månads tema

Läs mer om kemins år på följande externa länkar!

Officiella internationella platsen för kemins år

Officiella svenska platsen för kemins år

Så du vill veta mer om våra utbildningar?

Klicka på länken för utbildning ovan för att få mer information om de civilingenjör-, högskoleingenjör- och Mastersprogram vi erbjuder.

Kemins år är ett internationellt initiativ

År 2011 har av FN-organet UNESCO utsetts till Kemins år, i syfte att öka allmänhetens kunskaper om kemins bidrag till det moderna samhällets välstånd.

Målet är också att öka intresset för kemi bland ungdomar i allmänhet, och studenter i synnerhet. Det är ett brett erkänt faktum inom forskning och industri att världen står inför stora utmaningar i framtiden, utmaningar som kräver många duktiga kemister och nya idéer. Det är inte för inte som året går under parollen "Chemistry - our life, our future"

Grej of the Day?

Världens största kemistsamfund, the American Chemical Society, firar Kemins år 2011 bland annat genom sidan "365: Chemistry for life", där en ny sak läggs upp varje dag. För dig som inte kan få nog av månadens kemist, molekyl och material.

365: Chemistry for life

Till sidans topp