Forskarutbildning

Kort om forskarutbildningen på Skolan för Kemivetenskap

Doktorandprogrammet i Kemivetenskap med sina tre forskarämnen (Kemi, Kemiteknik och Fiber- och polymervetenskap) är omfattande och täcker ett brett område av viktiga problem bl a utveckling av förbättrade solceller, utveckling av miljövänliga och effektiva energiprocesser, design och framställning av nya polymerer för medicinsk tillämpning och mycket mer. Närmare 80 fakultetsmedlemmar och 230 forskarstuderande är engagerade i den forskning och utbildning som pågår på skolans olika avdelningar. Skolan för Kemivetenskap med sina 240 aktiva forskarstuderande tillhör de mest forskningsaktiva bland de tekniska fakulteterna i Sverige och ligger i den yttersta forskningsfronten inom sina respektive ämnen. Under 2014 utexaminerades 44 teknologie doktorer och 7 teknologie licentiander inom Skolan för Kemivetenskap.

Om du är intresserad av att påbörja forskarutbildning skall du i första hand kontakta den institution eller avdelning som är aktuell för forskarstudierna. Skolans forskning presenteras här.

Här kan du läsa mer om forskarutbildningen på Skolan för Kemivetenskap.

Doktorandkurser

Är du redan forskarstuderande och letar efter intressanta doktorandkurser?

Doktorandkurser på Skolan för Kemivetenskap

Till sidans topp