CareIDy

Nästa generations digitala journal.

CareIDy har skapat en ny teknik för att hantera hälsodata som kan rädda liv. Till skillnad från existerande standardlösningar erbjuder de en personlig, digital identifikationslösning i realtid till en låg kostnad.

Team: Max Mohammadi, Allen Mohammadi & Mehdi NiaziArdekani

Besök CareIDys hemsida!

Page responsible:innovation@kth.se
Belongs to: KTH Innovation
Last changed: 十二月 16, 2019