Finecell

Vår teknologi möjliggör billigare och enklare tillverkning av förnyelsebara nanomaterial baserade på skogsråvaror. Dessa material har egenskaper som lämpar sig för många applikationsområden, t.ex. inom flyg-, färg- och byggindustrin, förpackningar, papper/kartong, hygienprodukter, livsmedel, läkemedel och membran.

Team: Dongfang Li, Jonatan Henschen och Monica Ek.

Page responsible:innovation@kth.se
Belongs to: KTH Innovation
Last changed: 十二月 16, 2019