HiMat Engineering

HiMat Engineering utvecklar innovativa verktyg för materialdesign och använder dessa för design av högpresterande metalliska material.

Team: Joakim Odqvist, Peter Hedström, Moshiour Rahaman och Wangzhong Mu.

Besök vår hemsida här!

Page responsible:innovation@kth.se
Belongs to: KTH Innovation
Last changed: 十二月 16, 2019