Inicio

Förbättrar utbildning och digital färdighet - gör unga talanger till morgondagens skapare!

Team: Mark T. Smith, Mikaela Illanes och Nora Tejeda Hernández

Besök vår hemsida här!

Page responsible:innovation@kth.se
Belongs to: KTH Innovation
Last changed: 十二月 16, 2019