Labtrino

Labtrino AB utvecklar ett intelligent vattenmätarsystem för lägenhetsfastigheter som möjliggör individuell mätning kostnadseffektivt. Vårt trinometersystem använder maskininlärning för att bryta ner förbrukningsdata i tappställen och utvärderar ett hushålls vatten- och energiförbrukning från en enda, utanpåliggande sensor. Vår smartphone-app ger sedan boende en inblick i hur mycket vatten som används i jämförelse med andra hem och ger individanpassade rekommendationer på smarta sätt att minska sin förbrukning.

Resultatet är en upp till 40%-ig förbrukningsbesparing av vatten, och som resultat, en energibesparing om 8-16%, vilket leder vägen till en mer hållbar och medveten bostadssektor.

Besök Labtrinos hemsida

Page responsible:innovation@kth.se
Belongs to: KTH Innovation
Last changed: 十二月 16, 2019