Re:valuer

Re:valuer är marknadsplatsen där du kan sälja dina digitala värdeprodukter. 

Team: Marcus Rödén, Mohamed Alwakil och Linus Kaasik.

Page responsible:innovation@kth.se
Belongs to: KTH Innovation
Last changed: 十二月 16, 2019