Tagframe

Automatisk bildigenkänning för snabb distribution av sportfotografi

Tagframe är ett AI-företag som automatiskt läser av startnummer i uthållighetstävlingar som till exempel marathon. Vår deep learning-lösning möjliggör distribution av hundratusentals foton inom loppet av timmar istället för veckor.

Team: Herman Wilén & Victor Svahn

Följ Tagframe på Linkedin

Följ Tagframe på Facebook

Page responsible:innovation@kth.se
Belongs to: KTH Innovation
Last changed: 十二月 16, 2019