Tailored Scales

Vi levererar underlag för utveckling och uppföljning av fastigheter genom att omvandla människors åsikter till intelligent marknadsinformation.

Team: Berndt Lundgren och Johan Roseen.

Besök vår hemsida här!

Page responsible:innovation@kth.se
Belongs to: KTH Innovation
Last changed: 十一月 10, 2016