Skip to main content

The Wizard of Osc

Föreställ dig en konsert eller stort event. Alla inblandade system, producerar ljud, ljus, bild, men skickar och tar även emot kontrollsignaler. Detsamma gäller bland annat för interaktivt media, IoT, och VR. The Wizard of OSC är unikt i att det samlar samman funktionalitet för inspelning, uppspelning, sammankoppling och kreativ manipulering av sådana kontrollsignaler.

Team:Ilias Bergström

Page responsible:innovation@kth.se
Belongs to: KTH Innovation
Last changed: 八月 14, 2017