Forskning

High Performance Computing and Visualization (HPCViz) fokuserar på att utveckla nya koncept för förbättrat användande av högpresterande datasystem. Där ingår både modellering och simulering samt analys och visualisering av data.

Avdelningen kombinerar tre livskraftiga forskningsområden vid CSC: forskningen om högpresterande och distribuerad databehandling vid PDC, som leds av Erwin Laure, Computational Technology Laboratory (CTL) och dess forskning om modellering och simulering, som leds av Johan Hoffman som också är ställföreträdande avdelningschef på HPCViz, and VIC (Visualization, Interaction and Collaboration) Stockholm, KTH:s visualiseringsstudio, som leds av Björn Thuresson. Kompetenserna och resurserna i dessa grupper bidrar gemensamt till ett utmärkt sammanhang för att inrikta sig på grundforskningsfrågorna inom högpreseterande databehandling och visualisering liksom den uppbådet tillämpningsdomäner som drar nytta av dessa teknologier.

HPCViz drar fördel av driften av högpresterande databehandlingssystem vid PDC men även visualiserings- och interaktionsmöjligheterna som erbjuds av VIC Stockholm.

Den nya avdelningen är väl förbunden med relaterade forskningsaktiviteter vid KTH och resten av  världen. Av speciell vikt är samarbetet med det Swedish e-Science Research Centre (SeRC), där HPCViz bidrar till olika kärngrupper och till SeRT flagship project e-Science for Cancer Prevention and Cure (eCPC). Vid HPCViz drivs även olika EC-projekt, med speciellt fokus på att öka effektiviteten hos vetenskapliga programvaror till exascale-nivå.

HPCViz har ett inkluderande fokus på bilaterala samarbeten med stora företag och organisationer och bygger på befintliga samarbeten med Scania, Microsoft, SAAB, Volvo Cars och RaySearch Laboratories bland andra.

Avdelningen kombinerar tre forskningsområden på CSC.

Forskning om högpresterande och distribuerad databehandling vid PDC
Professor Erwin Laure

Computational Technology Laboratory (CTL)
Professor Johan Hoffman

VIC (Visualization, Interaction and Collaboration) Stockholm, KTH Visualiseringsstudio
Björn Thuresson, förståndare visualiseringsstudion VIC

Till sidans topp