Om studion

Visualiseringsstudion på KTH, VIC, är en resurs för studenter och forskare. Studion har många olika typer av teknik för att hantera och interagera med stora mängder data och dess applikationer, bland andra haptik, ögontracking, multitouch och diverse stereoskopiska system.

Visualiseringsstudion är en forskningsmiljö med högmodern teknik för visualisering och interaktion där studenter, forskare och näringsliv möts. Studion öppnade under slutet av 2011 och har sedan dess stått värd till många olika aktiviteter, så som workshops, föreläsningarna, evenemang och föredrag. Visualiseringsstudion används som undervisnings- och laborationsmiljö för forskare och studenter som vill utforska tekniken och dess användningar, och många kurser förlägger därför delvis eller helt sina moment i studion, bland andra:

Tekniken i studion byts kontinuerligt ut och kompletteras, men inkluderar bl.a. rörelsestyrning och gestigenkänningsteknik, ögonstyrning, haptik och stereoskopiska visningssystem (passiva, aktiva, såväl som autostereoskopiska). Besök utrustningssidan för mer information.

Till sidans topp