Förbättrad energirådgivning och förbättrade energivanor genom Quantified Self Assisted Advisory

Quantified Self innebär att man regelbundet loggar data om sig själv, exempelvis vikt, löprundor, eller utgifter. Ett otal “appar” och datorstöd finns för detta, till exempel “Runkeeper”. Dessa har visat sig vara mycket kraftfulla för att få människor att på ett bestående sätt ändra sina vanor till det bättre. Inom detta projekt avser vi lyfta över konceptet Quantified Self till området miljö- och energivanor i syfte att understödja beteendeförändringar.
Insamlad energi- och klimatdata kan liksom för träningsappar användas för att på individ- eller gruppnivå sätta upp mål och lägga sig till med nya vanor. I detta projekt avser vi dock att gå ett steg längre och i samarbete med de kommunala energi- och klimatrådgivarna, genom Energikontoren Sverige, utveckla en “Quantified Self Assisted Advisory”, eller professionell rådgivning med hjälp av Quantified Self. Energirådgivarna kommer få ta del av insamlad data och får därmed en helhetsbild som ger förbättrade möjligheter att ge bättre råd.

Projektet finansieras av Energimyndigheten och pågår fr.o.m. Sommar 2014 - Sommar 2017

Projektdeltagare: Björn Hedin (projektledare), Daniel Pargman, Henrik Artman och Jorge Zapico

Till sidans topp