Ökad delaktighet för personer med kognitiva och psykiska funktionsnedsättningar

Vinnova har beviljat medel inom ramen för utlysningen Utmaningsdriven innovation - steg 2, Samverkansprojekt 2015.

Till sidans topp